Direct afspraak maken

Nu gratis APK bij een kleine of grote beurt

Qualified Airco specialist

Qualified Airco Specialist.

Sind eind vorig jaar (2015) mogen wij ons Qualified Airco Specialist noemen.

Wat betekend dat concreet voor u ? Het volgende, namelijk dat onze jongens getraind zijn en ondersteund worden

door airco specialsiten zodat wij doeltreffend airco storingen kunnen oplossen en deugelijk onderhoud aan uw aircoinstallatie

kunnen uitvoeren. Ook wordt er op reparaties aan het airco systeem 2 jaar garantie verstrekt.